KURUMSAL

ÇEVRE POLİTİKASI

Uşak Seramik olarak üretim sürecimizin tüm aşamalarında kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak hem çevreye karşı duyarlı hareket ediyor, hem de milli değerlerimizin korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Bu kapsamda oluşturduğumuz çevre politikamız ile ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin yanı sıra atıklarımızın doğru değerlendirilmesi, temiz yakıt kullanılması ve geri dönüşümden en faydalı şekilde yararlanılması konularında ülkemiz için örnek bir şirket olmayı hedefliyoruz.

Çevreye olan saygımız ve sevgimiz doğrultusunda temiz bir yaşam kurmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için çaba sarf ediyor, her zaman gelişime açık bir şirket olarak çevreye ilişkin amaç ve hedeflerimizi baştan belirleyerek bunlara uygun hareket ediyoruz.