KURUMSAL

KALİTE POLİTİKASI

Müşteri istek ve beklentileri çerçevesinde kalite sınırlarını zorlayarak üretilen ürün portföyümüz ile yerel ve uluslararası endüstriyel seramik üretim ve satış pazarlarında, kalite ve kalitenin getirdiği tüm ayrıcalıkları müşterilerimize sunarak kalite bilincinin yayılmasına katkı sağlamak,

Geçmiş bilgi ve tecrübelerimizi, günümüz bilgi ve teknolojisiyle birleştirerek ürettiğimiz ürünlerde; kaliteli,  ekonomik ve estetik ürün tasarımları prensibini idame ettirmek,

Gelişen iç ve dış pazarlardaki Uşak Seramik payının sürekli artırılması ve alanımızda, rekabette önder olmak için çağdaş yönetim stratejileri geliştirmek ve organizasyonları yapmak,

Uşak Seramik A.Ş.’de sürekli bir müşteri memnuniyetinin,  çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olup, en iyi çalışma ortamlarını ve çalışma koşullarını sağlamak, takım çalışmalarıyla kendilerinin sürekli gelişmelerini ve öğrenmelerini desteklemek,

Kötü kalite maliyetini azaltıp sağlanan kazançları her geçen yıl artırarak karlılık hedefimizi aşmak, tedarikçilerle karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmak,

Faaliyet alanımız içerisinde çevre ile ilgili yasa ve mevzuatlara, toplumun değer yargılarına ve kurallarına uyarak, kirliliğin önlenmesi, atıkların gerekliliklere uygun yönetimi, geri kazanım ve yeniden kullanım teşviki ile çevrenin korunmasına özen göstermek, içinde yaşadığımız dünyanın geleceği için sorumluluk taşımak.

Faaliyet alanımız ile ilgili mevcut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasa, yönetmelik ve mevzuatlara uyarak; yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlenmek üzere iş sağlığı ve güvenliği risklerini güvence altına almak ve daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak.

Kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve sürekli gelişimini sağlamaktır.