Capital Increase

Capital Increase

Sermaye Artırımı Taslak İzahname
Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Hangi Amaçlarda Kullanıldığı
Sermaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
SPK Tarafından Onaylanan İzahname
İzahname
Yeni Pay Alma Sirküleri
Semaye Artırımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
SERMAYE ARTTIRIMI İZAHNAMESİ TASLAK
Fonun Kullanımına İlişkin Rapor 2020
Sermaye Artırımı İzahnamesi Taslak (2020)
Fonun Kullanıma İlişkin Rapor
SPK Tarafından Onaylanan İzahname
Sermaye Artışından Sağlanan Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Denetim